Lager unikt kurs i kapitalforvaltning

Publisert

– Gjennom det nye tilbudet skal flere studenter ved Norges Handelshøyskole få kompetanse og erfaring som vil bidra til vekst og utvikling i det norske kapitalforvaltningsmiljøet, sier rektor Øystein Thøgersen ved NHH. Her sammen med sjefen i Oljefondet Nicolai Tangen og administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Foto: Finans Norge

Norges Handelshøyskole og Finans Norge inngår et nytt samarbeid for å bidra til et kompetanseløft hos norske studenter innen kapitalforvaltning. Oljefondet er en av initiativtakerne bak samarbeidet.

Samarbeidet omfatter en innovativ og strukturert kurs- og internship-ordning i kapitalforvaltning av høy faglig kvalitet.

– Vi skal rekruttere en mangfoldig gruppe av fremragende norske og internasjonale NHH-studenter med sterk motivasjon for kapitalforvaltning. Gjennom det nye tilbudet skal flere studenter få kompetanse og erfaring som vil bidra til vekst og utvikling i det norske kapitalforvaltningsmiljøet, sier rektor Øystein Thøgersen ved NHH.

Opplegget vil ha en kombinasjon av undervisning i relevante temaer med fagekspertise fra NHH og fremragende gjesteforelesere fra ledende kapitalforvaltningsorganisasjoner, og et internship i en institusjon som har et betydelig miljø og etablert kompetanse innen kapitalforvaltning.

Ordningen vil implementeres i samarbeid med en bred gruppe ledende kapitalforvaltningsinstitusjoner koordinert gjennom Finans Norge.

– Norsk kapitalforvaltningsnæring er en kunnskapsnæring med spisskompetanse på bærekraftige investeringer. Vi bør tilstrebe å bli et internasjonalt sentrum for kapitalforvaltning, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

– For å nå et slikt mål, må det satses på videreutvikling av kompetanse. Dette samarbeidet bidrar til at norsk kapitalforvaltning kan bli en betydelig eksporttjeneste som skaper verdier i Norge, påpeker Kreutzer.

– Store og tunge kapitalforvaltningsaktører i Finans Norge heier frem dette initiativet og har forpliktet seg til å ta imot kandidatene som NHH velger til internships, sier Kreutzer.

Norges Bank Investment Management som forvalter Oljefondet er blant forvaltningsmiljøene som vil tilby studenter praksisplass.

– Dette samarbeidet håper vi kan bidra til å styrke kapitalforvaltningsmiljøet i Norge. Det vil gi sort belte i å forvalte penger. Vi ønsker at studentene skal få mer praktisk erfaring innen kapitalforvaltning og gleder oss til å bidra med gjesteforelesere og ta imot studenter hos oss, sier leder i Norges Bank Investment Management Nicolai Tangen.

Opplegget skal gjennomføres første gang våren 2023.