Kraftig økning i antall pensjonskontoer

Hittil i år er det opprettet over 250 000 nye pensjonskontoer. Det er i aldersgruppen under 30 år økningen er størst, viser Finans Norges statistikk for egen pensjonskonto.

De nye reglene «pensjon fra første krone» har ført til en kraftig økning i antall pensjonskontoer de siste månedene. Reglene trådte i kraft ved nyttår, med en tilpasningsperiode frem til 1. juli i år. Ved utgangen av august er det 1,8 millioner pensjonskontoer totalt – en økning på 16 prosent siden årsskiftet.

- Pensjon fra første krone innebærer at mange flere får pensjonsopptjening, og at flere sparer mer i pensjon enn tidligere. Dette gjenspeiles også i vår statistikk over antall pensjonskontoer, sier direktør for livsforsikring og pensjon Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

De nye reglene medfører blant annet at arbeidstakere fra 13 år skal spare pensjon fra første krone de tjener, mens det tidligere ikke var obligatorisk med pensjonsopptjening før fylte 20 år. Det samme gjelder arbeidstakere med deltidsstilling under 20 prosent. Endringene innebærer også at arbeidsgivere ikke lenger kan unnta lønn under 1 G (111 477 kroner) fra opptjening av pensjon.

- Det er svært mange foretak og bedrifter som har måttet tilpasse sine pensjonsordninger som følge av de nye reglene for pensjon fra første krone, og tallene tyder på at pensjonsleverandørene i samarbeid med arbeidsgiverne har lyktes godt med gjennomføringen, sier Kierulf Prytz.

Størst økning blant unge

Det er aldersgruppen under 30 år som står for den kraftige økningen av antall pensjonskontoer. Siden nyttår er det etablert 150 000 nye pensjonskontoer for personer under 30 år. Det er en økning på nesten 50 prosent for denne aldersgruppen.  

 

Det er spesielt mange i aldersgruppen 13-19 år som har fått ny pensjonskonto. Tidligere var det veldig få i denne aldersgruppen som tjente til pensjon, men hittil i år er det opprettet 70 000 nye pensjonskontoer.

 

Pensjon fra første krone

  • Omfatter alle bedrifter som har privat tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
  • Krav til pensjonssparing på minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone.
  • Alle ansatte inkluderes i pensjonsordningen (uten krav til stillingsprosent over 20 %).
  • Ingen unntak for sesongarbeidere.
  • Aldersgrensen for medlemskap settes ned til 13 år (tidligere var det valgfritt om ansatte under 20 år skulle være med i pensjonsordningen).
  • Ansatte får rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen.