Et norsk grønt industriløft

Publisert

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge mener regjeringen konkretiserer arbeidet med grønn konkurransekraft i veikartet og bygger videre på viktige tiltak for hvordan norsk økonomi kan omstilles i en mer bærekraftig retning. Foto. Kilian Munch

Regjeringen har nylig lansert et veikart for et grønt industriløft i Norge. – Finans Norge støtter regjeringens satsing på et grønt industriløft, et viktig tiltak for å sette fart på den omstillingen som vi nå står i og skal igjennom, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

I veikartet legger regjeringen frem 100 tiltak for å få fortgang på store grønne industriprosjekter i både eksisterende og nye næringer. Det løftes frem syv innsatsområder som er havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO2-håndtering, skog-, tre- og bioøkonomi og prosessindustri.

– For å lykkes med det grønne skiftet i Norge er vi avhengig av et godt samspill mellom politikk, privat næringsliv og finansnæring. Staten er en viktig aktør, men er helt avhengig av privat næringsliv som tar investeringsbeslutninger og finansnæringen som gjør det mulig å realisere lønnsomme investeringer. Nå har vi liten tid, og det er avgjørende at arbeidet konkretiseres og tiltakene gis tilstrekkelig kraft, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Storstilt behov for mobilisering av kapital

I veikartet uttaler regjeringen at den vil stille opp med målrettet risikoavlastning til gode, bedriftsøkonomisk lønnsomme prosjekter innenfor de syv satsingsområdene i grønt industriløft. Det kan omfatte ulike varianter av lån, garantier og egenkapital. Anslag fra virkemiddelapparatet peker i retning av et omfang på om lag 60 milliarder kroner frem mot 2025.

Av konkrete tiltak trekkes det frem opptrapping i støtten til Enova, grønne vekstlån i Innovasjon Norge og styrket tilgang på investeringsmidler fra EU. Mandatet til Eksfin utvides til å kunne omfatte lån til innenlandske klimaprosjekter med eksportpotensial.

– Regjeringen konkretiserer arbeidet med grønn konkurransekraft i veikartet og bygger videre på viktige tiltak for hvordan norsk økonomi kan omstilles i en mer bærekraftig retning. Vi ser frem til det videre samspillet mellom privat næringsliv og offentlige myndigheter for å løse klimakrisen, sier Kreutzer.