Digital inkludering er også bankenes ansvar

For å unngå digitalt utenforskap vil Finans Norge på Forbrukerkonferansen 1. september lansere en bransjenorm for å sikre digital inkludering for analoge bankbrukere. – Bankene har et ansvar for å levere banktjenester til alle, også de som ikke er digitale, sier Gry Nergård.

Ifølge en undersøkelse fra Kompetanse Norge, er over 600 000 av oss ikke-digitale. Mange av disse er eldre. For disse blir det stadig vanskeligere å være forbruker, kunde og borger. Dette kommer til å være et tema på den kommende Forbrukerkonferansen 1. september.

– Digitaliseringen er nådeløs, sier Tormod Bjørnstad, pensjonist og tidligere konsulent, i en kronikk i Aftenposten 3. juli i år.

I kronikken beskriver Bjørnstad at han håndterer digitale løsninger greit, men han har venner som sliter med teknologien. Mengder av passord som skal huskes, nye løsninger som dukker opp så snart man har lært seg noe, redselen for å gjøre noe feil. Og mangelen på tilgang til noen å spørre dersom man prøver og ikke får det til: chatte-roboter som ikke skjønner spørsmålet eller lange telefonkøer på kundeservice.

– Følelsen av ikke å beherske den digitale utviklingen er vond, sier Bjørnstad i samme artikkel.

Bankenes ansvar

Banktjenester i Norge er svært lett tilgjengelige gjennom digitale betalingsløsninger, nettbank/mobilbank og etter hvert også Vipps.

– For de aller fleste av oss har det blitt svært mye enklere og tryggere å være forbruker og bankkunde etter hvert som digitale løsninger er utviklet. Men bankene har ansvar for å levere banktjenester til alle, også de som ikke er digitale, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

Finans Norge har diskutert problemstillingen med medlemsbankene, og svaret har blitt en bransjenorm.

«Bransjenorm finansiell inkludering – hvordan bankene skal møte ikke-digitale kunder» blir lansert på Finans Norges Forbrukerkonferanse 1. september. 

  • Gry Nergård
  • Direktør forbruker
  • Ann Håkonsen
  • Kommunikasjonssjef