Velkommen til Finansnæringens dag 2022

Publisert

21. juni inviterer Finans Norge til sin store årskonferanse Finansnæringens dag på The Hub i Oslo. Vi står overfor større utfordringer enn på lenge, og vi er alle gjensidig avhengig av hverandre for å lykkes. Det er vårt skjebnefellesskap.

Verden står overfor store utfordringer. Pandemien har herjet i over to år, og Russlands invasjon av Ukraina er den mest alvorlige krigen vi har opplevd i Europa siden andre verdenskrig. Det ser ut som vi langt på vei har fått kontroll over pandemien, mens vi bare har sett starten på konsekvensene av krigen i Ukraina.

Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge
Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge, ønsker velkommen til Finansnæringens dag 2022. Foto: Kilian Munch.
Allerede før disse hendelsene sto vi overfor store utfordringer. Hele samfunnet må omstilles i bærekraftig og klimanøytral retning. Vi må tilpasse våre lokalsamfunn til villere og våtere klima. Vi må sikre velferden gjennom ny jobbskaping i størrelsesorden 25 000 nye arbeidsplasser hvert eneste år. Og vi må ta i bruk digitaliseringens muligheter for å øke produktiviteten og sørge for langsiktig trygghet, sikkerhet og økonomisk bærekraft.

– Dette er det alvorlige bakteppet for årets konferanse, og grunnen til at vi har satt samarbeid, kunnskap og finansiering på konferansens dagsorden. Finansnæringen spiller en nøkkelrolle sammen med andre aktører. Norge og norsk næringsliv kan ikke lykkes uten at finansnæringen lykkes. Næringslivet, myndigheter og finansnæringen er således gjensidig avhengig av hverandre, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

På konferansen vil du møte både Finansminister, Klima- og miljøvernministeren og Næringsministeren. Sjefen i oljefondet, Kjell Nordstrøm, og en rekke representanter fra nærings- og samfunnsliv.

Mer informasjon om program og påmelding på Skjebnefellesskap.no.

Vel møtt!