Skadestatistikk for 1. kvartal 2022

Publisert

Erstatningene for landbasert forsikring totalt hittil i år ble på 13 milliarder kroner, mot 12,2 milliarder i fjor til samme tid. Det viser Finans Norges statistikk for 1. kvartal. Fjernede koronarestriksjoner trekker skadeutbetalingene opp på flere områder.

Økningen fra i fjor var på 800 millioner kroner, og skyldes i stor grad reiseskader (300 mill. kr) og motorvognskader (490 mill. kr). I tillegg var det noe mer personskader innenfor barneforsikring, kritisk sykdom og behandlingsforsikring.

For hus, hjem og hytte er det en reduksjon fra 1. kvartal i fjor på 460 millioner kroner, som i stor grad skyldes en gunstig vinter i Sør-Norge med mindre frost- og snøtyngdeskader. I tillegg har det vært færre brannskader i private hjem. På næringsbygg økte derimot erstatningene med drøye 100 millioner kroner fra i fjor, som skyldes flere storskader på brann. I mars brant det blant annet i et leilighetsbygg i Hemsedal og i Drammen.