Revidert budsjett: Saker av betydning for finansnæringen

Publisert

I forslag til revidert budsjett øker regjeringen blant annet satsing på gjennomføring av klima- og miljøregelverk fra EU. Foto: Henning Marquardt/Adobe Stock

I det reviderte nasjonalbudsjettet 2022 var det få saker av direkte betydning for finansnæringen. Se hele listen og les Finans Norges kommentarer.

12. mai 2022 la regjeringen Støre frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022.

Saker av betydning for finansnæringen:

Formueskatt for upersonlige skatteytere

Regjeringen foreslår å øke formuesskattesatsen for upersonlige skatteytere fra 0,15 prosent til 0,25 prosent fra og med inneværende år. Dette tilsvarer økningen i den statlige formuesskattesatsen som Stortinget vedtok for personlige skatteytere for 2022. Upersonlige skatteytere, som sparebanker, samvirkeforslag og enkelte stiftelser, er formueskattepliktige til staten, men ikke til kommunene.

InvestEU

Regjeringen forbereder norsk deltakelse i InvestEU for å gi norske bedrifter tilgang på Es låne-, garanti- og egenkapitalvirkemidler. Regjeringen stiller i revidert nasjonalbudsjett en delgaranti på 462 millioner euro og en tilskuddsfullmakt på 158,4 millioner euro for å dekke hele programperioden 2021-2027. Avtalen mellom EU og Norge vedrørende deltakelse i InvestEU er ikke ferdig, men regjeringen signaliserer at man legger opp til å delta i alle virkemidlene som er igangsatt under programmet, med unntak av det som gjelder sosiale investeringer og humankapital.

Øker satsing på gjennomføring av klima- og miljøregelverk fra EU

Regjeringen foreslår 5 millioner kroner til Miljødirektoratets arbeid med gjennomføring av klima- og miljøregelverk under EUs grønne giv. Miljødirektoratet har en sentral rolle i arbeidet. Regjeringen trekker særlig frem ambisjoner om å styrke norsk næringslivs konkurransekraft på det europeiske markedet, noe som forutsettes at regelverk innføres korrekt og til rett tid slik at næringslivet får like vilkår. Det vises også til viktigheten av påvirkning av utforming av EU-regelverket i tråd med norske interesser.