Naturskadeforslag foreslås tilbakesendt

Publisert

Flertallet i Stortingets justiskomité foreslår å sende tilbake forslaget til omlegging av naturskadeforsikringsordningen. Det er partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre som utgjør flertallet. – En meget fornuftig håndtering av en vanskelig sak, sier direktør for skadeforsikring Hege Hodnesdal i Finans Norge.

Finans Norge har både i den offentlige utredningen og inn mot justiskomiteen argumentert sterkt for at forslaget er mangelfullt utredet, og at det er en stor svakhet at klimatilpasning og forebygging ikke er del av forslaget.

Det er nå et flertall i komiteen enige i. Saken skal imidlertid også behandles i Stortinget, og de fire partiene må da også få med seg flere partier for å få flertall. De skriver i innstillingen at: «Flertallet mener det ikke er tatt stor nok høyde for fremtidig klimarisiko i regjeringens forslag, og at dette heller ikke er tilstrekkelig utredet».

- Vi vil gi honnør til de fire partiene. De har virkelig gått inn i saken, og forstått at det ikke vil være klokt å trumfe gjennom en endring som man ikke overskuer konsekvensene av. Naturskadeforsikringen er et sentralt virkemiddel for kriseberedskap og muligheten til å drive virksomhet og bo i hele landet. Før man gjennomfører store endringer i slike viktige ordninger, er man nødt til å overskue konsekvensene, sier Hodnesdal i Finans Norge.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet mente at forslaget ikke ville endre på muligheten til å gjøre et arbeid knyttet til klimatilpasning, og ønsker å gjennomføre lovendringen.

Det var i begynnelsen av mars i år at regjeringen fremmet forslaget til omlegging av naturskadeforsikringsordningen. Innstillingen fra justiskomiteen skal nå behandles i Stortinget, og må få tilslutning fra et flertall også ved votering der.