Naturskadeforslag er vedtatt

Publisert

Et flertall på Stortinget har vedtatt forslaget til omlegging av naturskadeforsikringsordningen. Høyre, FrP, SV og Venstre hadde i innstillingen fra justiskomiteen foreslått å sende forslaget tilbake, men fikk ikke støtte av KrF eller Rødt da Stortinget behandlet innstillingen tirsdag 24. mai.

I mai i år forelå innstillingen fra justiskomiteen om å sende tilbake forslaget om endringer i naturskadeforsikringsloven. De fire partiene Høyre, FrP, SV og Venstre mente blant annet at det ikke er tatt stor nok høyde for fremtidig klimarisiko i regjeringens forslag, og at dette heller ikke er tilstrekkelig utredet. Nå har innstillingen vært til behandling i Stortinget, hvor flertallet ikke ønsker å sende forslaget tilbake. Arbeiderpartiet og Senterpartiet som ønsket å vedta lovendringen, fikk støtte av KrF og Rødt. Dermed er forslaget om å omlegge naturskadeforsikringsordningen vedtatt.

Les også: Naturskadeforslag foreslås tilbakesendt

Finans Norge har argumentert for at forslaget er mangelfullt utredet, og at det er en stor svakhet at klimatilpasning og forebygging ikke er del av forslaget.

– Naturskadeforsikringsordningen er en viktig ordning, som gjør at alle er godt sikret uansett hvor man bor i landet. Vi er skuffet over at et flertall på Stortinget ikke har sett behovet for nærmere vurderinger før man risikerer uheldige konsekvenser av denne store omleggingen, sier direktør for skadeforsikring Hege Hodnesdal i Finans Norge.

Det var i begynnelsen av mars i år at regjeringen fremmet forslaget til omlegging av naturskadeforsikringsordningen. Justis- og beredskapsdepartementet skal nå igangsette arbeidet med forskrifter før loven kan tre i kraft.

Mer om lovforslaget: Nytt forslag om endringer i lov om naturskadeforsikring