Markedsstatistikk for skadeforsikring 1. kvartal 2022

I denne kvartalsstatistikken fra Finans Norge får du markedsandeler for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Premievolum

Samlet premievolum per 1. kvartal i år er på 73,9 milliarder kroner – en økning på nesten 7 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. I løpet av første kvartal i år er samfunnet i ferd med å gjenåpne etter koronatiltak og restriksjoner. Dette kan også innvirke på forsikringsbestanden. Premievolumet på næringsforsikring og kollektive avtaler økte med nesten 9 prosent, mens for private og individuelle avtaler var økningen på 6 prosent fra første kvartal i 2021.

Motorforsikringer har et totalt premievolum på 27,8 milliarder kroner – en økning på drøye 7 prosent fra 2021, og hvor næringsdelen økte med nesten 9 prosent. Hjem, villa og hytte har et premievolum på 14,2 milliarder kroner, som er en økning på nesten 4 prosent fra 2021. Næringsbygg økte med nesten 8 prosent fra i fjor og har et premievolum på 10,6 milliarder kroner.

Personproduktene samlet utgjør 11,5 milliarder kroner, hvor 40 prosent gjelder private/individuelle avtaler slik som ulykke, barneforsikring, kritisk sykdom og noe behandlingsforsikring. De fleste avtalene på behandlingsforsikring er fortsatt via arbeidsgiver med nesten 90 prosent, men antall individuelle avtaler øker mest. Totalt er det 715.750 forsikrede som har behandlingsforsikring som er en økning på drøye 8 prosent fra 1.kvartal 2021, og hvor de individuelle avtalene økte med nesten 16 prosent.

Grafene er interaktive: Du kan klikke på menyen øverst til høyre i grafen for å laste ned regneark eller få frem andre detaljer. I tillegg kan du klikke inne i grafen for å velge hva du vil se.

Forklaring til grafen:
Person privat inneholder forsikring av barn, ulykke, behandling og kritisk sykdom.
Person næring inneholder lovpålagt yrkesskadeforsikring og personprodukter utover loven, samt kollektive avtaler på ulykke, behandling og kritisk sykdom. 
Øvrig spesial privat inneholder forsikringer av fritidsbåt, kjæledyr, eierskifte.
Spesial næring inneholder forsikring av husdyr, transport, ansvar og fiskeoppdrett.

Konsolidering i markedet

De store selskapene ser ut til å ta markedsandeler fra de mindre. Codan Norge har gått inn i Tryg fra 1. april i år. Insr stoppet nytegning fra høsten 2020 og Storebrand overtok fornyelsene derfra.