Krav til ansvarsforsikring for elsparkesykler innføres

Publisert

Nå skal små elektriske kjøretøy omfattes av bilansvarsloven, og må dermed ha ansvarsforsikring. Endringen vil gjelde fra 1. september 2022 for utleide kjøretøy og fra 1. januar 2023 for privateide kjøretøy.

Regjeringen skriver i en pressemelding at reglene for bruk av elsparkesykler strammes inn, som følge av den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy og et uakseptabelt høyt antall skader.

Tidligere i år ble det klart at det blir promillegrense på 0,2, aldersgrense på 12 år, hjelmpåbud for barn under 15 år og omklassifisering fra «sykkel» til «motorvogn». Disse reglene gjelder fra 15. juni. Nå er ytterligere innstramminger i regelverket klart, etter gjennomført høring.

Les meldingen på Regjeringens nettside: Nå blir det strengere regler for bruk av elsparkesykler