Individuell pensjonssparing ned nesten 30 prosent

Kvinne. Foto.

Stefi Kierulf Prytz er direktør liv og pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Nordmenn har spart langt mindre i individuell pensjon (IPS) ved første kvartal 2022, enn til samme tid i fjor. IPS-innbetalingene utgjorde ca. 250 millioner kroner – ned 29 prosent sammenlignet med første kvartal 2021. Det viser Finans Norges kvartalsvise markedsstatistikk fra livsforsikringsselskapene.

Maksgrensen for IPS-sparing ble kraftig redusert med virkning fra 1. januar 2022. Frem til utgangen av fjoråret har man kunnet spare inntil 40 000 kroner årlig i individuell pensjonssparing, men Støre-regjeringen har redusert denne muligheten til 15 000 kroner i året, tilsvarende 1250 kroner i måneden.

– Det er naturlig å se sparereduksjonen i sammenheng med den nye maksgrensen for IPS. Siden ordningen ble opprettet i 2017, har vi sett en sterk økning hvert år i hvor mye nordmenn sparer. I år går imidlertid sparingen kraftig tilbake, sier direktør for livsforsikring og pensjon Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

image2pi3q.png

– Dette er en ordning som er spesielt viktig for arbeidstakere som ikke har en god kollektiv pensjonsordning gjennom jobben, eller som av andre grunner har hatt lav og manglende pensjonsopptjening. Derfor er det synd at muligheten for individuell pensjonssparing er strammet så kraftig inn, sier Kierulf Prytz.

 

Regler for IPS

Hvor mye kan du spare?

  • Fra 2022 kan du maksimalt spare 15 000 kroner per år (tidligere 40 000 kr).
  • IPS kan spares fra fylte 18 år og inntil fylte 75 år.

Når kan du ta ut alderspensjon?

  • Pengene er bundet frem til uttak. Uttak kan tidligst starte fra fylte 62 år.
  • Utbetalingen må skje over et fast antall år, i minst 10 år og minst til fylte 80 år. Dersom pensjonen utbetales fra 62 år blir dermed minste utbetalingstid 18 år.
  • Hvis årlig utbetaling er under 20 prosent av G kan utbetalingstiden settes ned.
  • Hvis kunden dør tilfaller pensjonskapitalen etterlatte eller dødsbo, etter nærmere regler.

Skatt

  • Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 15 000 får du en skattefordel på 3 300 kr (22 prosent). Frem til 2022 var maksgrensen 40 000, som ga en skattefordel på 8 800 kr. 
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning.
  • Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent).