Finansnæringen er sentral for bærekraftig omstilling

Publisert

Gustav Gotteberg fra BCG presenterte rapporten under Finansnæringens Dag 2022. Foto: Kilian Munch

En ny rapport fra Boston Consulting Group (BCG) viser at Norge kan nå sine klimamål innen 2050, og at finansnæringen vil ha en sentral rolle i den bærekraftige omstillingen.

Til tross for at Norge har et mål om å kutte utslipp med 90-95 prosent innen 2050, finnes det ingen veikart for hvordan vi skal komme oss dit. I rapporten «Nordic Net Zero: The Green Business Opportunity» har BCG utviklet et mulig veikart som viser veien mot netto null.  

1 720 milliarder i investeringer 

Analysen fastslår at Norge kan nå klimamålet innen 2050, og trekker fram 40 tiltak for at Norge skal lykkes. Utvikling og implementering av disse tiltakene vil kreve betydelige investeringer. 

De største områdene hvor det vil kreve innvesteringer er innen smarte utslippsfrie elektriske systemer, fossilfri transport, grønne bygninger og grønn infrastruktur. Til sammen må det investeres 1 720 milliarder kroner fram mot 2050. 

BCG poengterer at ulike grupper vil ha behov for ulike tiltak, men alle vil måtte samarbeide med finansnæringen. På denne måten spiller finansnæringen en sentral rolle i å akselerere en bærekraftig omstilling.