Finans Norge går sammen med NHO

Publisert

NHO-sjef Ole Erik Almlid og administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge (t.h.) Foto: Moment Studio / Kilian Munch

Finans Norge blir fra 1. januar 2023 en egen landsforening i NHO. Det er klart etter ekstraordinært årsmøte i Finans Norge, og vedtak i styret i NHO.

– En vellykket omstilling til nullutslippssamfunnet drives av store og små beslutninger i titusenvis av bedrifter over hele landet. En solid, kunnskapsrik og mangfoldig finansnæring bidrar til at gode ideer og innovative løsninger kan realiseres, konkurransekraften i næringslivet styrkes og nye bedrifter etableres. Dette er et samspill som legger grunnlaget for verdiskaping og nye bærekraftige arbeidsplasser, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge

– Når Finans Norge nå har besluttet å gå inn i NHO-fellesskapet, så er det for å bidra aktivt i dette verdiskapende samspillet. Vi ser frem til å utvikle robuste nasjonale strategier sammen med dyktige representanter for andre viktige næringer i Norge. Vi blir sterkere sammen, og kan med økt kraft arbeide for verdiskaping, kunnskapsutvikling, innovasjon, digitalisering og omstilling i norsk næringsliv. I tillitsfullt samarbeid med arbeidstakere, myndigheter og sterke kunnskapsmiljøer vil vi bidra til økt grønn konkurransekraft, forteller han.

Han viser til at Norge er et lite land, men når vi bygger sterke lag er det nesten ingen grenser for hva vi kan få til.

Beste inngangen på sommeren

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO mener dette er den beste inngangen på sommeren han kunne tenkt seg.

– Det er viktigere og riktigere enn vi kunne forestilt oss å stå samlet. I løpet av dette tiåret må Norge lykkes med to store oppgaver; å skape flere produktive jobber og kutte utslipp. Det er avgjørende for å nå klimamålene og sikre velferden for vår egen og kommende generasjoner, sier Almlid.

– Skal vi få fart på det grønne skiftet, må bedriftene, kapitalen og myndighetene løfte i samlet flokk. Det grønne skiftet kommer til å bli kostbart, men kostnadene ved å ikke ta grep bli veldig mye høyere. Banker, investorer, bedrifter og myndigheter må stå sammen så ikke EU kjører fra norske bedrifter i utviklingen av morgendagens klimateknologi, sier Almlid.

– Vi trenger store utslippskutt, vi trenger mer kompetanse og vi trenger privat kapital til endring og nyskaping. Bedriftene som skal utvikle nye løsninger og vokse videre, trenger kapital utenfra. Kapitalen kan komme fra offentlige ordninger og statlige fond, men må i hovedsak komme fra private eiere, investorer, forretningsbanker og sparebanker i hele landet. Finansnæringen spiller en nøkkelrolle i omstillingen til et bærekraftig samfunn ved å gjøre kapitalen tilgjengelig, sier Almlid

Starter planlegging

Finans Norge og NHO skal nå bruke høsten til å planlegge en omfattende og god integrasjonsprosess. Finans Norges medlemmer utgjør om lag 250 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte, og vil bli et stort og viktig tilskudd til NHO-fellesskapet. Vi organiserer forretningsbanker, sparebanker, forsikringsbransjen, inkasso-bransjen, fintech-selskaper og andre aktører i finansnæringen.

– Nå skal vi forberede oss godt, og jeg ser frem til at Finans Norge blir en landsforening i NHO fra årsskiftet. Dette blir spennende, og jeg ser frem til fortsettelsen, avslutter Kreutzer.