Et revidert nasjonalbudsjett i en grønnere retning

Publisert

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge mener at det er svært viktige signaler fra regjeringen at EUs omfattende regelverk på bærekraft skal innføres så raskt som mulig i Norge. Foto: Kilian Munch

I revidert nasjonalbudsjett for 2022 styrker regjeringen satsingen på grønn omstilling av norsk næringsliv. Et sterkere og tettere internasjonalt samarbeid gjennom InvestEU og EUs grønne giv vil bidra til å akselerere det grønne skiftet, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

InvestEU er et storstilt investeringsprogram for å styrke bærekraftige investeringer, innovasjon og jobbskaping i Europa. Det er antatt at programmet kan utløse investeringer på over 370 milliarder euro i perioden 2021-2027. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett opplyses det at norsk deltakelse i InvestEU vil utgjøre 4,5 milliarder kroner i perioden, med deltakelse i alle virkemidler under programmet bortsett fra sosiale investeringer og human kapital.  

– Norges deltakelse i InvestEU er en omfattende og spennende satsing for å akselerere det grønne skiftet. Det vil bidra til å styrke kapitaltilgangen til finansiering av bærekraftig infrastruktur, forskning og digitalisering og av små- og mellomstore bedrifter. For å nå målene om lavutslippssamfunnet må offentlig og privat kapital koordineres for å møte det betydelige investeringsbehovet vi har foran oss, sier Kreutzer.

EUs grønne giv

I revidert nasjonalbudsjett er det videre foreslått å prioritere arbeidet med EUs grønne giv. Regjeringen har ambisjoner om å styrke norsk næringslivs grønne konkurransekraft på det europeiske markedet. Ifølge klima- og miljøminister Espen Barth Eide vil det forutsette at regelverket i Norge innføres i rett tid slik at norsk næringsliv får like vilkår.  

– Det er svært viktige signaler fra regjeringen at EUs omfattende regelverk på bærekraft skal innføres så raskt som mulig i Norge. Det vil gi norsk næringsliv best mulig forutsetning for å skape nye forretningsmuligheter i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn, legger Kreutzer til.