Er du vår nye direktør for inkasso?

Publisert

Har du lyst til å jobbe i hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge og bidra til at våre medlemmer får gode rammer til å utøve sine viktige samfunnsoppdrag? Bransjeområdet inkasso er et nyetablert område i Finans Norge med store utviklingsmuligheter.

I Finans Norge er vi opptatt mangfold og av å etterleve verdiene våre. Mangfold i arbeidslivet bidrar til innovasjon og verdiskapning. Vi ser derfor etter en person som vil bidra til at Finans Norge er en fremtidsrettet, tydelig og troverdig organisasjon. Dersom du i tillegg blir motivert av å jobbe i nær kontakt med medlemmene våre, ser vi frem til å motta en søknad fra deg. 

Vi søker en motivert bransjedirektør for Finans Norges bransjeområde inkasso. Dette er et nyetablert område i Finans Norge med store utviklingsmuligheter. Rett kandidat trives med arbeidsoppgaver knyttet til kommunikasjon, næringspolitikk og oppfølgning av bransjens behov i møte med Finans Norges samlede medlems- og tjenestetilbud.

Inkassobransjen er en viktig og integrert del av finansnæringen, og representerer en profesjonell samarbeidspartner for både banksektoren og resten av norsk næringsliv. Som bransjedirektør for inkasso vil du samarbeide tett med medlemsbedriftene, og være en viktig premissgiver for næringens videre utvikling i møte med de pågående endringene som preger bransjen.

Som bransjedirektør bidrar du til at inkassobransjen kan utvikle seg videre på en moderne, bærekraftig og kundevennlig måte gjennom å ivareta inkassomedlemmenes interesser ut mot myndighetene, media og andre. Erfaring fra inkassobransjen er ikke nødvendig.

Ettersom inkassobransjen er ny i Finans Norge, tilligger det også stillingen å utvikle et sterkt og medlemsnært bransjefellesskap for næringen gjennom aktiviteter, møteplasser og annet som gjør at medlemmene opplever Finans Norge som en attraktiv hoved- og arbeidsgiverorganisasjon.

Finans Norge organiserer en samlet finansnæring og har sterke fagavdelinger som ivaretar mange av behovene som både inkassobransjen og de øvrige medlemmene har stor nytte av. En viktig del av rollen som bransjedirektør for inkasso blir å forstå hvordan man kan skape medlemsverdi ut fra kompetansen og ressursene som Finans Norge besitter. Av dette følger det også å være et bindeledd mellom medlemmene og Finans Norge, og å utvise initiativ i møte med behov som melder seg, og som det er naturlig at Finans Norge kan bidra til å dekke. 

Som bransjedirektør inkasso får du en unik mulighet til å kombinere næringspolitisk arbeid med utvikling av et nytt bransjeområde i Finans Norge.

Se hele stillingsannonsen på Finn.no

Om Finans Norge

Finans Norge er finansnæringens hovedorganisasjon. Vi representerer om lag 240 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte. Vi fremmer finansnæringens standpunkter til politikere, forvaltningsorganer, forbrukermyndigheter, samt til internasjonale samarbeidspartnere og beslutningstakere. Vårt mål er å være en brobygger mellom næringen og de som bestemmer næringens rammebetingelser og mellom medlemmer og ulike interessegrupper.

Finans Norge skal arbeide for å fremme medlemsbedriftenes næringspolitiske interesser og ivareta medlemsbedriftenes interesser i spørsmål vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for deres ansatte. Målet er at medlemsbedriftene skal ha arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som gir grunnlag for lønnsom og solid drift og setter dem i stand til å betjene sine kunder på best mulig måte.

Besøk våre nettsider: https://www.finansnorge.no/