Det haster å koble seg på modernisert folkeregister

Alle finansinstitusjoner må koble seg på det moderniserte folkeregistret så snart som mulig. Mange har allerede søkt og fått selve tilgangen, men har ikke koblet seg på systemet.

Modernisert folkeregister (FREG) har vært tilgjengelig for alle finansinstitusjoner siden høsten 2020. Det nye Folkeregistret gir flere tilgjengelige opplysninger, enklere tilgang og nye standardiserte tjenester.

Gjennom FREG kan alle virksomheter hente opplysninger direkte fra Folkeregisteret, uten å gå via Skatteetatens distributør, slik man måtte tidligere.

FREG gir oppdaterte personopplysninger, noe som er avgjørende både for god saksbehandling og for lovpålagte oppgaver, sier prosjektleder André Solstrand i Finans Norge Forsikringsdrift.

Risikerer å miste tilgangen

Skatteetaten har en avtale med en distributør om overføring av folkeregisteropplysninger, men fra 1. oktober 2022 opphører denne avtalen.

-Virksomheter som ennå ikke er koblet på FREG, må i god tid før fristen sørge for å ha en teknisk løsning tilpasset det moderne Folkeregisteret for å kunne hente ut opplysninger. De som ikke gjør dette risikerer å miste tilgangen, sier Solstrand.

På skatteetatens nettsider ligger en veiledning til hvordan du bruker Folkeregisteret.

Det finnes flere ulike måter å koble seg på for å hente ut opplysninger fra Folkeregisteret, og man står fritt til å velge løsning. Finans Norge Forsikringsdrift har segmentansvar for finans, og tilbyr en næringsløsning Finans-FREG.

Spørsmål og henvendelser kan rettes til Finans-FREG: