Bankenes tilbud av kontanttjenester

Publisert

Tirsdag ble det presisert i forskrift at den enkelte bank skal sørge for at kunder har mulighet til å sette inn eller ta ut kontanter, enten i bankenes egen regi eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester. Finans Norge er opptatt av at kontanter tilbys så lenge samfunnet ønsker det.

Bankene har en lovpålagt plikt til å motta kontanter og gjøre innskudd tilgjengelig for kundene i form av kontanter, i tråd med kundenes forventinger og behov. Over tid har bruken av kontanter i det norske samfunnet vært fallende, og bankene har tilpasset tilbudet av kontanttjenester i tråd med etterspørselen.

De aller fleste betalinger i dag skjer digitalt, med betalingskort, mobilbetaling og nettbank. Norge ligger langt fremme på digitalisering og er et av de mest kontantløse landene i verden, med rundt 3-4 prosent av alle betalinger med oppgjør i kontanter.

Tom Høiberg, fagdirektør for betaling og digitalisering i Finans Norge. Foto.
Tom Høiberg, fagdirektør for betaling og digitalisering i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

– Det er positivt at Finansdepartementet har funnet en løsning som er i samsvar med næringens syn. Det er viktig at bankenes plikter om å tilby kontanttjenester også kan oppfylles gjennom fellesløsninger i næringen, for eksempel Kontanttjenester i butikk, sier Tom Høiberg, fagdirektør for betaling og digitalisering i Finans Norge