Vann og flomskader etter ekstremværet Gyda

Publisert

Foto: bevisphoto / AdobeStock

Rundt 1000 skader er så langt meldt inn til forsikringsselskapene etter ekstremværet Gyda, viser en foreløpig oversikt fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool

Men det er ventet flere skademeldinger når vannet trekker seg tilbake, og når folk får sett til hus, hytter og eiendeler. Det er meldt om skader i Møre og Romsdal, Trøndelag, Vestland og Nord-Norge.

De fleste skadene gjelder vann- og flomskader der vann har trengt inn i kjellere og underetasjer. Men det er også meldt om takskader og flere naust er ødelagt.

– De berørte kundene bør ta kontakt med forsikringsselskapet sitt så snart de har anledning, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

God varsling av uværet

Forsikringsselskapene har rigget seg for skademeldinger og hjelper kundene sine. 

Det har vært svært god og detaljert varsling før dette uværet.

– Vårt inntrykk er at god varsling har bidratt til bra beredskap, samt skadeforebygging mange steder. Enkeltpersoner, berørte kommuner og nødetater har forsøkt å forebygge skader, sier Neverdal i Finans Norge.