Uendret styringsrente på 0,5 prosent

Publisert

Foto: Espen Schive, Norges Bank

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars, skriver Norges Bank i sin melding etter rentemøte 20. januar.

Selv om høyere smittetall og nye tiltak har bremset aktiviteten i norsk økonomi, peker Norges Bank på at den underliggende inflasjonen stiger mer enn ventet og nærmer seg inflasjonsmålet. Pengepolitikken er ekspansiv, og rentekomiteen mener det er behov for å øke renten gradvis gjennom 2022 mot et mer normalt nivå for å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser. Men Norges Bank ser for seg at en gradvis økt rente kan gå hånd i hånd med fortsatt høy sysselsetting.