Sparte nesten 3 mrd. i individuell pensjonssparing

Individuell pensjonssparing (IPS) omfavnes av både kvinner og menn. Nordmenn har nå 13 milliarder kroner stående på sine IPS-kontoer – opp 41 prosent fra i fjor.

IPS-ordningen tillater arbeidstakere å spare til pensjonisttilværelsen, utover pensjonsordningen de har hos arbeidsgiver. Det er stort spenn i hvor mye arbeidsgiver sparer i pensjon for sine ansatte. Noen arbeidstakere får minstekravet på 2 prosent, mens andre sparer 7 prosent.

Mange nordmenn har behov for å spare mer enn dette, for å opprettholde sin levestandard når de går av med pensjon. Derfor ble IPS-ordningen opprettet i 2017, med en mild skattefordel. Fordelen er utsatt skatt på sparepengene inntil de tas ut som pensjon. I tillegg låses pengene på konto, slik at de ikke brukes før pensjonsalder.

Sparer stadig mer i IPS

I 2021 sparte nordmenn til sammen 2,9 milliarder i IPS, opp 14 prosent fra i fjor. Siden IPS-ordningen ble opprettet i 2017, har det vært en gradvis økning i sparingen hvert år. Kvinneandelen har også vært stigende, og er nå på 46 prosent.

Det spares i IPS i alle aldre. Gjennomsnittlig sparebeholdning er økende med alder, og personer over 60 år har spart opp mest til sammen.

Regjeringen kutter kraftig i IPS fra 2022

Frem til 1. januar 2022 har man kunnet spare inntil 40 000 kr årlig i individuell pensjonssparing, men nå har Støre-regjeringen redusert denne muligheten betraktelig. Fra i år er det kun mulig å spare 15 000 kroner i året – det vil si 1250 kroner i måneden.

– Endringen er svært uheldig for arbeidstakere som ikke har en god kollektiv pensjonsordning gjennom jobben, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

Småbedriftseiere med lav inntekt i startfasen blir også hardt truffet. Flere småbedriftseiere har i tillegg variable inntekter, med gode og dårlige år. De vil ikke få mulighet til å ta igjen mye av tapt sparing fra dårlige år med det nye taket på 15 000 kr.

Den gjennomsnittlige IPS-spareren sparer 21 350 kr i året, og vil dermed måtte redusere sin sparing i år.

– Det som gjør denne regjeringens valg om å angripe IPS ekstra uforståelig, er at ordningen er akkurat like god uavhengig av hva du tjener. De som tjener lite får samme skattefordel som de som tjener mye. I IPS er det kun nettoskatten (22 %) som utsettes, og når pengene kommer til utbetaling er det med samme skattesats, sier Staavi.

 

Regler for IPS

Hvor mye kan du spare?

  • Fra 2022 kan du maksimalt spare 15 000 kroner per år (tidligere 40 000 kr).
  • IPS kan spares fra fylte 18 år og inntil fylte 75 år.

Når kan du ta ut alderspensjon?

  • Pengene er bundet frem til uttak. Uttak kan tidligst starte fra fylte 62 år.
  • Utbetalingen må skje over et fast antall år, i minst 10 år og minst til fylte 80 år. Dersom pensjonen utbetales fra 62 år blir dermed minste utbetalingstid 18 år.
  • Hvis årlig utbetaling er under 20 prosent av G kan utbetalingstiden settes ned.
  • Hvis kunden dør tilfaller pensjonskapitalen etterlatte eller dødsbo, etter nærmere regler.

Skatt

  • Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 15 000 får du en skattefordel på 3 300 kr (22 prosent). Frem til 2022 var maksgrensen 40 000, som ga en skattefordel på 8 800 kr. 
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning.
  • Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent).