Rekordmange har behandlingsforsikring

Stadig flere nordmenn har en behandlingsforsikring. Nesten 700 000 har nå behandlingsforsikring, viser tall fra Finans Norge ved inngangen til 2022.

– De fleste som har dette tilbudet, har det gjennom arbeidsgiver. Ni av ti med behandlingsforsikring, eller helseforsikring som det også kalles, har dette gjennom jobben, sier direktør for kommunikasjon og samfunn, Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Ved inngangen til 2012 hadde nesten 235 000 nordmenn slike forsikringer, og det har vært en jevn økning i løpet av en tiårsperiode. Nå har 696 000 en slik forsikring, opp 7,5 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Bruk av forsikringen

Mesteparten av behandlingene gjelder fysioterapi, etterfulgt av behandling hos legespesialist eller psykolog.

– Bedrifter og virksomheter kjøper behandlingsforsikring til sine ansatte for å redusere sykefraværet. Det er særlig bedrifter innen industri, bygg og anlegg og varehandel som bruker ordningen. Dette er bedrifter som ikke kan bære kostnaden av høyt sykefravær, sier Fåne.

Utgjør en liten del av de totale helsekostnadene

Selv om rundt 20 prosent av de sysselsatte har behandlingsforsikring, utgjør utbetalingene fra forsikringsselskapene mindre enn 1 prosent av utgiftene i spesialisthelsetjenesten.