Rekorderstatninger etter sykkeltyverier

Sykkel låst på gata. Foto.

Foto: berezko/Adobe Stock

Erstatningene etter sykkeltyverier er på rekordhøye 129 millioner kroner i 2021. Det viser tall fra forsikringsselskapene som er rapportert inn til Finans Norge.

– Erstatningene etter sykkeltyveri er til sammenligning høyere enn erstatningene for biltyverier, og vi frykter at trenden fortsetter i år, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Fine og dyre sykler

Mange sykler året rundt, og stadig flere skaffer seg en god sykkel som brukes mye i hverdagen. Gjennomsnittserstatningene har økt jevnt de siste årene og har aldri vært høyere.

Gjennomsnittserstatningene etter forsikringsmeldte sykkeltyverier er på 9 500 kroner.

Hver erstatning blir i snitt høyere, og noe av forklaringen er at stadig flere skaffer seg elsykkel. Det har over lengre tid vært en standardheving av den norske sykkelparken, og de blir dyrere å erstatte.

– Samtidig er mørketallene store. For ikke alle melder sykkelen stjålet til politi eller forsikringsselskap. Sykkelen kan, også om den er gammel, ha høy bruksverdi, sier Neverdal.

Mest sykkeltyverier i byene

Det er ofte nærmest profesjonelle tyver som spesialiserer seg på sykkeltyverier, og de raskeste bruker bare noen få sekunder på å få med seg en sykkel.

– Ofte stjeles flere sykler i samme område samtidig, og i byene er man mest utsatt, sier Neverdal i Finans Norge.

Gode råd mot sykkeltyverier

  1. Lås sykkelen skikkelig med forsikringsgodkjent lås. Se FG-godkjente sykkellåser.
  2. Lås helst sykkelen til noe fastmontert og solid.
  3. Unngå å la sykkelen stå ute om natten.
  4. Hvis du tar av sykkelsetet, blir sykkelen mindre attraktiv for tyvene.
  5. Vurder hvor du setter fra deg sykkelen.
  6. Skriv opp rammenummeret på sykkelen.
  7. Anmeld sykkeltyveri så fort som mulig.