Norsk finansnæring følger situasjonen i Ukraina tett

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Den eskalerende situasjonen i Ukraina er svært uforutsigbar, og utviklingen skjer raskt. − Finans Norge har etablert en intern beredskapsgruppe som holder våre medlemmer jevnlig oppdatert, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Regjeringen bekreftet i en pressekonferanse 27.02 at Norge slutter seg til EUs sanksjoner mot Russland, herunder utestengelse av en del russiske banker fra SWIFT-systemet. Regjeringen opplyser at den er i tett kontakt med EU, og er i full gang med å legge til rette for å gjennomføre EUs omfattende sanksjonspakke. 

– Det er med stor bekymring vi følger med på det som nå skjer i Ukraina. Norsk finansnæring vil følge opp de sanksjonsvedtak som innføres i Norge på linje med EU, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Medlemmene holdes orientert

Finans Norges medlemsforetak holdes jevnlig oppdatert om situasjonen i Ukraina, og hvordan norsk finansnæring kan påvirkes.

– Vi har etablert en intern beredskapsgruppe med representanter fra ulike deler av Finans Norge-fellesskapet, inkludert Bits og Nordic Financial CERT. Vi anbefaler våre medlemmer å ha høy beredskap i denne situasjonen, legger Kreutzer til.