Mindre forsikringssvindel under koronaepidemien

Foto: BillionPhotos.com/Adobe Stock

I fjor ble det avdekket noe mindre forsikringssvindel sammenlignet med året før. Mindre reiseaktivitet på grunn av koronaepidemien og dermed nedgang i reisesvindel, er den viktigste årsaken.

Likevel avdekkes det forsikringssvindel for flere hundre millioner kroner i året, og i 2021 rapporteres det om forsikringssvindel for til sammen 392 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge.

– På grunn av koronaepidemien og reiserestriksjoner, ser vi en tydelig effekt når det gjelder svindel med reiseforsikring, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

I tillegg har hjemmekontortilværelse trolig også ført til at færre saker ble avdekket i fjor enn året før.

Rekordhøye gjennomsnittsbeløp

De fleste svindelsakene gjelder skadeforsikring, mens erstatningsbeløpene er høyest i liv- og uføreaker. Over halvparten av den totale svindelsummen gjelder svindel med liv- og uføreforsikringer.

De største svindelsummene gjelder svindel med syke- og uføreforsikringer. Og der er gjennomsnittsbeløpet på hele 1,9 millioner kroner, høyere enn noen gang før.

De som prøver å svindle på skadeforsikring, plusser gjerne på beløpet i et eksisterende skadetilfelle, eller de arrangerer og finner på en fiktiv historie. På skadeforsikringsområdet er gjennomsnittsbeløpet i svindelsakene på 120 000 kroner. Det er flest saker som gjelder bil. Bil er altså på svindeltoppen, etterfulgt av svindel med innboforsikring og reiseforsikring.

– De aller fleste forsikringskunder er jo ærlige og svindlerne skal stoppes. Det er flere menn enn kvinner, men svindlerne finnes i alle samfunnslag, sier Neverdal.

Forsikringssvindel får konsekvenser

Forsikringssvindel kan få store konsekvenser. Svindel for noen tusenlapper kan ende opp på rullebladet, og i de alvorligste sakene venter strenge fengselsdommer.

– Forsikringssvindlerne tar en stor risiko. Dette er noe de tar med seg resten av livet, og en god del av svindlerne er nokså unge. De som svindler, svindler fellesskapet. Forsikring bygger på tillit, sier Neverdal.

Forsikringssvindel i Norge - svikstatistikk 2021