Gjerdrum-rapporten vektlegger klarere ansvarsforhold og kartlegging

Publisert

Foto: Terje Haug / Finans Norge

Gjerdrum-rapporten har stor interesse og vil bli grundig gjennomgått i forsikringsnæringen.

Utvalget som står bak rapporten, legger vekt på at ansvarsforholdene på flere områder ikke er klare nok. Flertallet i utvalget mener at Norge bør ha en nullvisjon om at liv ikke skal gå tapt i kvikkleireskred.

Les rapporten på Regjeringens nettside.

Midler til sikring

Kartleggingen av kvikkleireområder bør forbedres. Utvalget mener det bør være en langsiktig ambisjon å utvikle en helt ny generasjon kvikkleirekart. Kartene skal med langt større presisjon enn i dag avgrense fareområdene og vise hvor stor faren er.

I tillegg anbefaler utvalget blant annet å øke bevilgningene til NVEs sikring mot naturfare. Finans Norge mener det er svært positivt at Gjerdrum-utvalget legger stor vekt på forebygging av naturskader, blant annet ved å foreslå mer midler til sikring av utsatte områder.

Gjerdrum-utvalget ble opprettet i februar 2021 i etterkant av kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020. Utvalgets mandat har vært todelt. I tillegg til å vurdere tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i hele landet, leverte utvalget en delrapport i september 2021 om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum.