Fortsatt reduksjon i forbruksgjeld

Foto: Fotofabrika/Adobestock

Nå er nordmenns usikrede gjeld 146,6 mrd kroner. Det viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon pr 1. februar. I januar var den totale forbruksgjelden 148,5 mrd kroner. Trenden er altså fortsatt nedadgående med en reduksjon på 1,3 prosent siste måned.

– Reduksjonen i forbruksgjelden kan være en kombinasjon av store utgifter til strøm, økte lånerenter og at januar har vært preget av nedstengning av samfunnet. I tillegg spås det ytterligere renteøkninger fremover, noe som også kan ha lagt en demper på forbruket, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

Det er særlig reduksjon i ikke-rentebærende rammekreditt som utgjør nedgangen. Rentebærende rammekreditter er stabil og tyder på at forbrukerne klarer å betale det de bruker av rammekreditten ved forfall. 

Samfunnet åpner opp

Det er varslet at det kommer betydelige lettelser i restriksjonene i dag. Det betyr at vi går vi tilbake til en stadig mer normalisering av samfunnet med økt aktivitet som også medfører økning i forbruket. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det kan ligge et oppdemmet forbruksbehov i befolkningen. På slutten av fjoråret, da restriksjonene ble færre, var det for eksempel også mer reisevilje blant nordmenn.

– Det blir spennende å se hvordan økningen i forbruket slår ut i kredittkortbruken utover våren, sier Gry Nergård og fortsetter:

– Vi tror likevel ikke at det blir en nevneverdig økning. Mange har oppsparte midler som de sannsynligvis vil bruke. Dessuten er det lagt inn flere restriksjoner i muligheten til å ta opp usikret gjeld, og det vil naturlig nok regulere bruken.

Forbrukerne vil ha kontroll

Nergård mener at myndighetenes tiltak for å regulere opptaket av usikret gjeld trolig også har medført at forbrukerne har blitt mer bevisste på kredittkortbruken.

–  Dette har hatt en positiv effekt fordi folk har blitt påminnet om hvor viktig det er å ha kontroll på gjelden sin.

Figur som viser utviklingen i totalt usikret gjeld
Figur som viser utviklingen i antall rammekreditter
Figur som viser utviklingen i ikke rentebærende rammekreditt
Figur som viser utviklingen i rentebærende rammekreditt
Tabell over forbruksgjeld pr 0102022

Statistikk fra Norsk Gjeldsinformasjon 

Forklaring til tallene; Hvis et par har usikret gjeld som de er solidarisk ansvarlig for, skal dette beløpet rapporteres inn i sin helhet for begge, og gjelden telles to ganger. I disse tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon er gjeld fra medlåntaker trukket fra, for å gi en mest mulig korrekt utvikling i markedet.

Usikret gjeld: Begrepene som brukes

Nedbetalingslån: Lån hvor det er avtalt en fast nedbetalingsplan med finansforetaket.

Rammekreditt: Kontokreditt eller kredittkort hvor du har fått innvilget en kredittramme, men det ikke avtalt noen nedbetalingsplan. Finansforetaket krever vanligvis at du betaler et minimumsbeløp av totalt utestående ved forfall.

  • Ikke-rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er forfalt til betaling.
  • Rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er betalt ved forfall.

Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall.