Foreløpig livstatistikk 4. kvartal 2021

De oppsparte pensjonspengene for alle arbeidstakere og for tidligere ansatte i privat sektor med innskuddsordninger, utgjør nå 448 milliarder kroner. Det er en økning på 20 prosent sammenlignet med utgangen av 2020.

Innskuddspensjon (egen pensjonskonto) er den vanligste pensjonsordningen for ansatte i privat sektor. Fortsatt består imidlertid en stor andel av pensjonsformuen i privat sektor av garantert pensjon eller såkalt ytelsespensjon, herunder fripoliser. Pensjonsmidlene knyttet til ytelsespensjon (samlet) utgjør nå 387 milliarder kroner.

Tjenestepensjon utgjør om lag 15,4 milliarder kroner. Ca. 7,7 milliarder kroner av disse midlene gjelder alderspensjonsopptjening for personer som har hybridordninger, som er en mellomting mellom innskudds- og ytelsespensjon.

Nå har 1,5 millioner arbeidstakere egen pensjonskonto

Fra 1. januar 2021 fikk arbeidstakere med innskuddsordninger i privat sektor egen pensjonskonto, med mulighet til å samle pensjonsopptjeningen fra nåværende og tidligere arbeidsforhold på ett sted. Det gir bedre oversikt og mer pensjon for hver sparte krone for den enkelte arbeidstaker.

Foreløpig statistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markeds- og regnskapstall innen livsforsikring og pensjon.