Forbruksgjelden ble redusert med 7,1 prosent i løpet av 2021

Illustrasjonsfoto: FarknotArchitect/AdobeStock

Siden 1. januar 2021 har den totale forbruksgjelden blitt redusert med 7,1 prosent. Nordmenns usikrede gjeld utgjør nå 148,5 mrd kroner. Det viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon pr 1. januar. I løpet av desember måned ble forbruksgjelden redusert med 2,8 mrd kroner.

– Vi hadde forventet at det skulle bli en liten økning i forbruksgjelden under julehandelen. Men det motsatte har altså skjedd, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.  

Hun mener at disse tallene nok engang bekrefter at de ulike tiltakene som skal motvirke høy forbruksgjeld virker.

Trenger helhetlig bilde

Statistikken viser ellers at folk flest fortsetter nedbetalingen av forbrukslånene sine. Tallet for rentebærende kreditt viser også en liten nedgang den siste måneden.

– Nå kom det en ny nedstengning før jul, og den kan medføre at noen får utfordringer med å betale ned på gjelden. Det vil vi i så fall se på neste måneds oversikt, sier Nergård.

Ved inngangen til 2022 er det ca 6,8 millioner rammekreditter eller kredittkortlån, om lag 440 000 færre enn for ett år siden. Dette er en ønsket utvikling. Mange har lenge vært bekymret for husholdningenes høye gjeld.

– Samtidig gir ikke gjeldsregistrene et helhetlig bilde av nordmenns gjeld. Det er kun utviklingen i usikret kreditt som fremgår av disse. Per i dag vet vi ikke hvor stor andel av nedgangen som skyldes refinansiering der usikret gjeld flyttes over til sikret gjeld. Finans Norge har bedt Barne- og Familiedepartementet om å utvide gjeldsregistrene til å omfatte også annen gjeld, som boliglån og annen pantesikret gjeld flere ganger. Forhåpentligvis vil de utvide loven og forskriften slik at vi kan gi et mer komplett gjeldsbilde i løpet av 2022.

Stor nedgang på to år

Usikret gjeld har blitt redusert med 11,3 mrd kroner eller 7,1 prosent i løpet av 2021 og utgjør med dette 148,5 mrd kroner. Ser vi to år tilbake i tid til januar 2020 utgjorde usikret gjeld 175,8 mrd kroner. I løpet av denne toårsperioden har reduksjonen vært på hele 27,3 mrd. kroner.

I 2021 var det nedbetalingslån som sto for den største nedgangen på ca. 6,3 mrd kroner eller 7,2 prosent. I tillegg har antall usikrede lån blitt redusert med mer en halv million.

Figur som viser utviklingen i totalt usikret gjeld
Figur som viser utviklingen i nedbetalingslån
Figur som viser utviklingen i antall rammekreditter
Figur som viser utviklingen i rentebærende rammekreditter
Hele tabellen fra 010121 til 010122

Statistikk fra Norsk Gjeldsinformasjon 

Forklaring til tallene; Hvis et par har usikret gjeld som de er solidarisk ansvarlig for, skal dette beløpet rapporteres inn i sin helhet for begge, og gjelden telles to ganger. I disse tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon er gjeld fra medlåntaker trukket fra, for å gi en mest mulig korrekt utvikling i markedet.

Usikret gjeld: Begrepene som brukes

Nedbetalingslån: Lån hvor det er avtalt en fast nedbetalingsplan med finansforetaket.

Rammekreditt: Kontokreditt eller kredittkort hvor du har fått innvilget en kredittramme, men det ikke avtalt noen nedbetalingsplan. Finansforetaket krever vanligvis at du betaler et minimumsbeløp av totalt utestående ved forfall.

  • Ikke-rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er forfalt til betaling.
  • Rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er betalt ved forfall.

Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall.