Finansnæringen rigger seg for pensjon fra første krone

Publisert

Foto: Goodluz / Adobe Stock

Nå innføres obligatorisk opptjening av tjenestepensjon fra første krone, og Finans Norges medlemsselselskaper forbereder seg før nyordningen trer i kraft til sommeren.

Endringene i pensjonslovgivningen innebærer blant annet at opptjening av pensjon begynner allerede ved 13 års alder mot tidligere 20 år. Overgangsregler gir bedriftene tid til 30. juni 2022 med å tilpasse pensjonsordningene sine til den nye regelen.

– Når de unge selv kan velge pensjonsleverandør på sin innskuddspensjon i så ung alder, må regelverket være tydelig på hvordan dette skal gjøres, sier daglig leder Trond Tørstad i Norsk Pensjon og Pensjonskontoregisteret.

Det er Stortinget som har vedtatt endringer i pensjonslovgivningen og avgjort at den nye ordningen skal gjelde allerede fra sommeren 2022.  Endringene er omfattende også for bedriftene, for muligheten for å gjøre unntak fra bedriftenes pensjonsordninger for ansatte under 20 år, og for de som har mindre enn 20 prosent stilling, forsvinner.

– Vi er i dialog med bransjen om hvordan nyordningen skal fungere, og pensjonsselskapene forbereder seg på hvordan nyordningen skal innføres, sier Tørstad.

Pensjonskontorregister med samhandlingsløsninger 

Finansnæringen har som følge av innføring av egen pensjonskonto foretatt betydelige investeringer i tekniske løsninger de siste par årene.

Gjennom løsningene til Norsk Pensjon og Pensjonskontoregisteret kan arbeidstakere få god oversikt over sine avtaler og leverandører, samt nyttig informasjon om hvordan midlene forvaltes. På denne måten kan vi enklere innlemme endringen med pensjon fra første krone som politikerne har vedtatt, sier Tørstad.