EUs sanksjoner mot Russland innført i Norge

Publisert

Finansnæringen skal forvalte sanksjonsregelverket etter beste evne, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

EUs omfattende sanksjonsregelverk mot Russland er innført i norsk rett. Ifølge Regjeringen er sanksjonene de mest omfattende innført i Norge. – Finansnæringen i Norge er godt forberedt, vi har høy beredskap i oppfølgingen av sanksjonene, sier Idar Kreutzer.

Regjeringen skriver i en nyhetsmelding 18.03. at sanksjonene skal ramme finansieringen av Russlands ulovlige krigføring i Ukraina. Norske statsborgere og selskaper må nå forholde seg til sanksjonsregelverket. Det er tiltak rettet mot finanssektoren, energisektoren, transportsektoren, eksportkontroll og listeføring av mange hundre personer.

– Finansnæringen har et stort ansvar i forvaltningen av sanksjonsregelverket som i dag er innført i norsk rett. Det er et ansvar vi er svært bevisst, og skal forvalte etter beste evne, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Finansnæringen godt forberedt

Regjeringen oppfordrer norske bedrifter til å være aktsomme, og at norske banker må ha gode systemer for å stanse betalinger som forsøkes utført av listeførte personer og selskaper.

– Vi er godt forberedt og har høy beredskap i oppfølgingen av sanksjonene i god dialog med Utenriksdepartementet og andre myndighetsorganer, sier Kreutzer.

Sanksjonene som i dag er vedtatt tilsvarer EUs tiltak frem til og med 9. mars. Regjeringen opplyser at den tar sikte på rask innarbeidelse av EUs tiltak vedtatt 15. mars. Det forventes ytterligere utvidelse av sanksjonsregelverket.