En uforbeholden unnskyldning

Publisert

Foto: Didrich Stenersen

Finans Norge skylder Wahid Shah en offentlig beklagelse.

I et jobbintervju i Finans Norge ble det sagt et ord som aldri skulle vært uttalt. Begrepet som er brukt er rasistisk. Et slikt ord er uten tvil diskriminerende og kan overhodet ikke forsvares. Saken er tatt opp internt i Finans Norge og ingen forsvarer en slik ordbruk. Dette representerer ikke Finans Norges holdninger. Vedkommende som brukte dette ordet er svært fortvilet og lei seg. Vår juridiske direktør ringte Shah i etterkant av intervjuet og beklaget. Den beklagelsen ble akseptert. Beklagelsen er blitt gjentatt i eposter. Men vi skylder ham også en offentlig beklagelse.

I våre kommentarer til E24 som skrev om saken, kan det se ut som om vi bagatelliserer en slik ordbruk. Det gjør vi ikke. Vi har hele tiden gitt klart uttrykk for at ingen skal utsettes for slik ordbruk, verken i arbeidslivet eller noen annen sammenheng.

Saken skal nå behandles i diskrimineringsnemnda, og vil innrette oss etter avgjørelsen der.