Digitalt statusmøte om julens cyberangrep

Foto: Sikov/Adobe Stock

Nortura og Amedia ble rammet av omfattende dataangrep i julen. Næringslivets Sikkerhetsråd inviterer medlemsbedrifter og partnere til digitalt statusmøte om angrepene 5. januar klokken 10. Finans Norge er en av eierne i Næringslivets Sikkerhetsråd.

Nortura og Amedia ble rammet av omfattende dataangrep i julen. Næringslivets Sikkerhetsråd inviterer medlemsbedrifter og partnere til digitalt statusmøte om angrepene 5. januar klokken 10. Finans Norge er en av eierne i Næringslivets Sikkerhetsråd.

Tirsdag 21. desember kunngjorde Nortura at de var utsatt for et dataangrep, og at de har stengt ned sine datasystemer. En uke senere ble også Amedia rammet av et alvorlig dataangrep. Angrepene har hatt store konsekvenser for de to virksomhetenes produksjonsevne. Rundt 80 region- og lokalaviser har for eksempel hatt store problemer med å trykke sine papiraviser.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) og politiets nasjonale cyberkrimsenter (NC3) vil orientere om situasjonen og gi råd om hvordan man best kan forebygge og mitigere risiko. Berørte virksomheter er også invitert til å gi en situasjonsrapport.

Målgruppen for statusmøtet er fagfolk og ledere innen sikkerhet/beredskap og IKT. Møtet gjennomføres digitalt, og påmelding er nødvendig. Merk at lenke til møtet vil bli sendt ut til påmeldte deltakere 30 minutter før møtet starter.

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) eies i fellesskap av Finans Norge, NHO, Virke, Spekter, Rederiforbundet og Den Norske Krigsforsikring for skib, og arbeider kontinuerlig med å kartlegge, forebygge og bekjempe tilsiktede sikkerhetstrusler mot norsk næringsliv.

Les mer om dataangrepet og statusmøtet på Næringslivets Sikkerhetsråd sine nettsider.

Mer informasjon og påmelding hos Næringslivets Sikkerhetsråd