Viktig pensjonsgrep i Stortinget

Publisert

Foto: Dreamnordno/Adobe Stock

Flertallet i Finanskomiteen løser utfordringene med kommunale tjenestepensjoner, og åpner døren for endringer i fripolisene.

Garanterte pensjonsordninger forvaltes kortsiktig som følge av regelverket om at den garanterte avkastningen må tilføres hver enkelt konto hvert år. Dermed står over 1.000 milliarder kroner i pensjonsordninger med garanterte ytelser investert med lav risiko og kortsiktig forvaltning. Det gir kundene lavere avkastning og dårligere pensjon.

Kloke grep fra SV, SP og Ap

Finans Norge har arbeidet for endringer i dette regelverket i lang tid. Solberg-regjeringen la 18. juni frem en lovproposisjon om endringer i regelverket for garanterte produkter. Proposisjonen inneholdt få grep for å bøte på problemet.

Nå har imidlertid et flertall i stortingets finanskomite tatt grep for at i hvert fall de kommunale tjenestepensjonsordningene kan ta i bruk såkalt fleksible bufferfond.

Bilde av Stefi Kierulf Prytz. Foto.
Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

– Vi er svært tilfredse med at et flertall av de rødgrønne partiene med saksordfører Kari Elisabeth Kaski i spissen har lagt ned et godt stykke arbeid med proposisjonen, og nå gått inn for de nødvendige lovendringene for å få på plass en løsning for de kommunale ordningene, sier direktør for liv og pensjon, Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

 

Løsning også for fripolisene?

Finanskomiteen foreslår ikke lovendringer for fripoliseutfordringene nå. Men flertallet viser til at det er naturlig at finansdepartementet nå vurderer endringer også for fripolisene. Her står det 350 milliarder kroner som regelverket fører til at forvaltes svært lite optimalt på vegne av pensjonskundene.

– Både Finanstilsynet, arbeidstakerorganisasjonene og en rekke andre høringsinstanser mener man bør gjøre noe med bufferkapitalregelverket for fripoliser. Problemet er likt. Finanstilsynets forslag om bufferkapitalregelverk gjelder både for fripoliser og kommunale ordninger. Det er rett og slett ikke noe i veien for at man også innfører dette for fripolisene nå, sier Kierulf Prytz.

Et flertall i komiteen følger ikke Solbergregjeringens forslag og mener at beslutningen om redusert utbetalingstid for små fripoliser skal ligge hos forbrukeren, og ikke leverandøren, samt at terskelen for små fripoliser bør settes til 0,5 G, i tråd med høringsutkastet fra Finanstilsynet. Finans Norge støttet Finansdepartementets forslag om høyere terskelverdier. Dette ville gitt økt mulighetsrom for kunder med mindre fripoliser.  

Skuffet over Høyre

Høyre, FrP og KrF har gått mot endringene både for de kommunale ordningene og for fripolisene.

– Det er skuffende at Høyre har inntatt denne posisjonen. Vi opplevde en veldig positiv og god dialog med partiet da Jan Tore Sanner var finansminister. Det overrasker oss derfor at partiet forsvarer en modell som gir forbrukerne garantert lav avkastning på pensjonsmidlene sine, sier Kierulf Prytz.