Stor interesse for restverdiredning

Publisert

Foto: Susanna Björklöf/OBRE

I høst har brannvesenet i regi av Finans Norges restverdiredningstjeneste (RVR) gjennomført to kurs i å redde kunst- og kulturminner etter brann- og vannskader. Det betyr mye å få reddet ut og berget uerstattelige kulturgjenstander ved storbranner.

Brannfolk over hele landet har vært på kurs for å lære mer om disse spesielle bergingsarbeidene.

- Kurs og opplæring er et satsningsområde for RVR-administrasjonen. I de siste to årene har det, naturlig nok, vært vanskelig å samle mye beredskapspersonell samtidig. Vi hadde en kort periode hvor det var mulig å gjennomføre fysiske kurs før nye restriksjoner kom, sier fagsjef i RVR, Jens Erik Lauritzen.

Bevaring av kunst- og kulturminner

Høstens kurs ble gjennomført i godt samarbeid med Kongsberg og Lillehammer brannvesen. Deltagerne på begge kursene fikk både teoretisk og praktisk opplæring i hvordan kunst- og kulturhistoriske verdier etter brann- og vannskader bør ivaretas. Selve undervisningen i dette temaet ble gjennomført i Kongsberg kirke og på Maihaugen på Lillehammer. 

Kulturminner er utsatt for slike skader på samme måte som andre gjenstander og bygningerog uerstattelige verdier kan gå tapt. Derfor er det viktig å lære om hvordan man best kan jobbe med dette så raskt som mulig.

-Det er alltid mange hensyn å ta både under og rett etter redningsarbeidet. Både best mulig behandling av gjenstandene og dokumentasjon av hva som gjøres, er viktig. Å hindre sekundærskader er viktig, og derfor er det helt avgjørende å få bistand fra folk med spesialkunnskap så raskt som mulig.

I slokningsarbeidet er det viktig å begrense vannbruken så mye som mulig, lufte ut røyk, samt tildekke og tørke bygg og gjenstander på en riktig måte for å begrense de materielle skadene. Mye kan restaureres i etterkant, og derfor skal man aldri kaste materiale av historisk verdi, selv om det ser ødelagt ut.

Økt kompetanse

Kursopplæring i restverdiredning er nødvendig for at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb for de skadelidte og forsikringsselskapene.

 –Det er svært viktig å øke kunnskapen om hvordan kunst og kulturminner best håndteres etter en hendelse. Dette er i tillegg til alt RVR-mannskapet håndterer i hverdagen. Vi er veldig fornøyde med så stor oppslutning fra brannvesenet, sier Lauritzen.

 

Kunstminner.jpg

Foto: Jens Erik Lauritzen/RVR

MER OM RESTVERDIREDNING

Besøk nettsidene til Restverdiredning (RVR)