Nye krav ved verdsettelse av fast eiendom

Publisert

Foto: dudlajzov/AdobeStock

Finanstilsynet publiserte 21. oktober rundskriv om bankenes krav til verdsettelse av fast eiendom og bruk av statistiske modeller. Tilsynet og næringen har arbeidet med saken lenge, og det har vært tett og konstruktiv dialog for å finne en hensiktsmessig operasjonalisering av retningslinjene for norske foretak.

Finans Norge mener at Finanstilsynet har funnet en god nasjonal tilpasning av EU-regelverket som ivaretar den digitale utviklingen i det norske boligmarkedet. De nye kravene til bankenes verdsettelse av fast eiendom følger av retningslinjer fra Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) om innvilgning og overvåking av lån.

Bilde av Erik Johansen. Foto.
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

– Finanstilsynet har gjennom en god prosess lagt til rette for at utviklingen av avanserte og digitaliserte prosesser knyttet til bolighandel og boliglån i Norge kan ivaretas, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Interne retningslinjer og rutiner

I Finanstilsynets rundskriv er hvert enkelt foretak pålagt ansvar for å ha interne retningslinjer og rutiner for verdsettelse av fast eiendom som pant for lån, herunder bruk av statistiske modeller.

Foretakene skal etablere interne kriterier for bruken av statistiske modeller for verdsettelse ved innvilgelse av lån, og tilsynet har uttrykt en forventning om at disse kriteriene blant annet må knyttes til eiendommens verdi, lånets størrelse, belåningsgrad og robusthet i verdivurderingsestimatet. For lån som ikke tilfredsstiller kriteriene, må verdsettelsen foretas av en intern eller ekstern verdsetter.

– Gjennom en åpen og inkluderende prosess med næringen har Finanstilsynet truffet en god og balansert løsning som ivaretar behovene til myndigheter, kredittgivere og kunder, sier Johansen.

De nye retningslinjene trer i kraft i Norge 1. januar 2022.