Ny anmodning om fortgang i gjennomføringen av EUs bankpakke

Publisert

Finansdepartementet har i et nytt brev til statsministeren i Liechtenstein anmodet om fortgang i gjennomføringen av bankpakken og nye OMF-regler i EØS-avtalen. Finans Norge støtter initiativet, og understreker viktigheten av raskest mulig innføring av nye EU-reguleringer på finansmarkedsområdet.

I brevet ber Finansdepartementet om at konstitusjonelle forbehold for gjennomføringen av CRR2/CRD5 løftes slik at bankpakken kan tre i kraft i EØS-avtalen i første kvartal 2022. Imidlertid er det signaler fra Liechtenstein som tyder på at det ikke vil være mulig før i 2. kvartal 2022.

– Innføringen av EUs bankpakke og nye OMF-regler i Norge er viktig både for å sikre like konkurransevilkår i det norske markedet og  at norsk bankregulering er i tråd med det som gjelder i EU, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Finanstilsynet har i en nyhetsmelding den 5. oktober informert om at rapporteringspliktige foretak skal rapportere etter dagens regelverk (CRR/CRDIV) og rapporteringsrammeverk v 2.10 for alle perioder i 2021.