Novembertall viser stabil utvikling i usikret gjeld

Foto: AdobeStock

Pr 1. november var nordmenns samlede usikrede gjeld 150,2 mrd kroner, omtrent uendret fra måneden før. Det viser ferske tall fra Norsk Gjeldsinformasjon. Siden årsskiftet har over 11.000 nordmenn kvittet seg med sin usikrede gjeld. – Gjeldsregisteret er et avgjørende virkemiddel for bankene til å forhindre at forbrukere får ta opp mer gjeld enn de greier å håndtere, sier Gry Nergård.

Hittil i år har usikret gjeld gått ned med 9.6 milliarder kroner, en fortsettelse av trenden fra forrige år. De siste månedene viser statistikken at usikret gjeld har stabilisert seg på rundt 150 milliarder kroner.

– Nå står vi imidlertid foran et par måneder som tradisjonelt sett har fått kredittkortene til å gå varme, med Black Friday og julehandel. Det blir spennende å se hvilken innvirkning det får på tallene, sier Nergård, som er forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

Ikke lenger for høye forbrukslån

Utviklingen i forbruksgjeldstallene det siste året viser at veksten i forbruksgjelden har kommet under kontroll, noe gjeldsregisteret har bidratt sterkt til.  Når bankene vet hvor mye lån folk har fra før, vil de heller ikke gi lån til de som ikke greier å håndtere det.

– Gjeldsregisteret har vært et vellykket virkemiddel, og vi håper den nye regjeringen nå tar tak i oppgaven med å utvikle dette verktøyet videre slik at det blir enda bedre. All gjeld må inn, så raskt som mulig, avslutter Finans Norges Gry Nergård.

Figur som viser utviklingen i totalt usikret gjeld
Figur som viser utviklingen i antall usikrede lån
Figur som viser utviklingen i benyttede rammekreditter
Figur som viser utviklingen i ikke rentebærende rammekreditter
Tabell pr 011121

Statistikk fra Norsk Gjeldsinformasjon 

Forklaring til tallene; Hvis et par har usikret gjeld som de er solidarisk ansvarlig for, skal dette beløpet rapporteres inn i sin helhet for begge, og gjelden telles to ganger. I disse tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon er gjeld fra medlåntaker trukket fra, for å gi en mest mulig korrekt utvikling i markedet.

Usikret gjeld: Begrepene som brukes

Nedbetalingslån: Lån hvor det er avtalt en fast nedbetalingsplan med finansforetaket.

Rammekreditt: Kontokreditt eller kredittkort hvor du har fått innvilget en kredittramme, men det ikke avtalt noen nedbetalingsplan. Finansforetaket krever vanligvis at du betaler et minimumsbeløp av totalt utestående ved forfall.

  • Ikke-rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er forfalt til betaling.
  • Rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er betalt ved forfall.

Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall.

  • Gry Nergård
  • Direktør forbruker