Nå blir eFaktura enda enklere

Publisert

Foto: Andrey Popov/AdobeStock

Fra og med 1. desember innføres ny eFaktura-løsning som vil forenkle behandling av faktura for både forbruker og utsteder. Med den nye løsningen vil fakturautstedere kunne sende fakturakrav elektronisk til nettbanken med én gang slik at kunder slipper å motta første faktura på papir.

Med den nye eFaktura 2.0 løsningen gir fakturamottaker en generell aksept av eFaktura fra alle utstedere som kan sende inn eFaktura. Dersom kunden ikke ønsker eFaktura fra bestemte utstedere finnes det mulighet for reservasjon i de ulike betalingsflatene.

Den nye eFaktura-løsningen vil gi en rekke fordeler:

  • Den første fakturaen vil alltid mottas elektronisk i nettbanken.
  • Fakturakrav vil alltid sendes til juridisk riktig mottaker av regningen
  • Digitalisering av samfunnet og mer bærekraftig for miljøet

Avvikler den gamle tjenesten

Det er finansnæringens infrastrukturselskap, Bits, som har besluttet å innføre eFaktura 2.0 (Ja-Takk-Til-Alle) og sanere den gamle eFaktura tjenesten (Ja-Takk-Til-Bestemte). Beslutningen gjelder for alle banker og betalingsforetak som er tilknyttet ordningen. Den gamle eFaktura-tjenesten vil saneres over perioden 1. desember 2021 til 15. mai 2022.

Eventuelle fullmaktsløsninger for eFaktura der det vil bli mulig å behandle eFaktura-krav på vegne av andre personer kan tilbys av den enkelte nettbank. Slike løsninger er under utvikling. 

Det vil fortsatt være fullt mulig å kontrollere fakturaspesifikasjonen på mottatte eFaktura før behandling, godkjenning for betaling eller eventuell sletting. Ved å ikke akseptere den nye eFaktura-løsningen, vil kunden fra og med 15. mai 2022 motta faktura i posten eller på epost, og må selv fylle ut alle opplysninger ved betaling gjennom nettbanken.