Finansskatten øker til nye høyder

Publisert

Skatteinntektene fra den særnorske finansskatten øker med nærmere 20 prosent fra 2021 til 2022. I skatteforliket var det bred politisk enighet om at skatten skulle innbringe 3,5 milliarder kroner. Neste år er den oppe i nesten 6 milliarder. Det er skuffende, mener Finans Norge.

Med virkning fra 2017 ble det innført en særskilt skatt på finansnæringen. Den gangen ble det sagt at det skulle hentes inn 3,5 milliarder kroner ekstra i skatt fra finansnæringen for å kompensere for at kundene i finansnæringen ikke betaler moms.

Regjeringen regner imidlertid nå med å få inn nærmere 6 milliarder kroner i finansskatt i 2022. Det betyr at regjeringen ønsker å kreve inn nærmere 2,5 milliarder mer enn hva man lovet i skattereformen.

– Det er skuffende at regjeringen på nytt bryter løftet som ble gitt i forbindelse med innføringen av finansskatten. Men viktigst er det at dette medfører at norske finansinstitusjoner får mindre evne til å stille opp overfor det næringslivet som sårt trenger kapital til omstilling og jobbskaping, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Utviklingen i innbetalt finansskatt siden innføringen i 2017 (mill. NOK)

Finansskatten har to deler; Ekstra skatt på lønnen til de ansatte, som utgjør 2 600 millioner i 2022, og ekstra selskapsskatt som utgjør 3 120 millioner kroner i 2022.