Ett år siden Gjerdrum-skredet

Publisert

Foto: Terje Haug/Finans Norge

Etter at kvikkleireskredet gikk natt til 30. desember i fjor, og ti mennesker mistet livet, begynte også et omfattende forsikringsarbeid slik det gjør etter store naturskader.

store naturskader.

Leirskredet er det største vi har hatt her i landet i moderne tid.

– Våre tanker går særlig til de pårørende som mistet sine i skredet og de som ble hardest rammet av skredet. Vi vet også at redningsmannskapene hadde krevende dager over lang tid og er imponert over redningsmannskapenes arbeid, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Svært mange mistet boligene sine, i tillegg ble mange midlertidig evakuert og en stor andel av Gjerdrum-innbyggerne er berørt av skredtragedien.

Store materielle skader

Naturskadeerstatningene er på rundt 875 millioner kroner så langt etter Gjerdrum-skredet, viser tall fra Norsk Naturskadepool. Men tallet kan fortsatt endres noe.

875 millioner kroner er et estimat over naturskadeerstatningene, og tallet gjelder blant annet erstatninger for bygninger, innbo, samt omfattende arbeid med riving og opprydding.

I tillegg kommer blant annet bilerstatninger.

Skader på infrastruktur, som for eksempel kommunale vannledninger og veier, dekkes ikke av forsikring, men gjennom andre ordninger.