Black Week førte ikke til økt forbruksgjeld

Publisert

Illustrasjonsfoto: SydaProductions/AdobeStock

Nordmenns usikrede gjeld økte i november med ca. 1,1 mrd. til 151,3 mrd. kroner og er med dette tilbake på samme nivå som i august. Det viser tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon pr 1. desember. – Økningen skyldes at bruken av kredittkort øker. Men Black Week førte ikke til særlig økning i forbruksgjelden, sier Gry Nergård i Finans Norge.

Folk betaler ved forfall

Til tross for økningen tyder tallene på at folk er flinke til å betale utestående ved forfall.

– Dette ser vi ved at rentebærende rammekreditt kun har en liten økning denne gangen, sier hun.

Man kunne forvente at mange skulle øke forbruksgjelden gjennom november med blant annet mer reising og Black Week. Men til tross for større aktivitet er det altså ingen nevneverdig økning i forbruksgjelden.

– Det kan hende at folk holder litt igjen og bruker egne sparepenger. Vi tror nok at dette vil endre seg, og at det blir en viss økning i desember på grunn av julehandelen, sier Nergård.

Vi mangler et totalbilde av nordmenns gjeld

Tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon viser at det har vært en markant nedgang i utlånsveksten etter innføring av gjeldsregistrene 1. juli 2019. Fra 1. januar i fjor til 1. desember i år har den totale usikrede gjelden gått ned med 25,8 mrd kroner, fra 175,8 mrd kroner til et nivå på 150 mrd kroner, der den ser ut til å ha stabilisert seg.

– Et interessant spørsmål er om mye av den usikrede gjelden er flyttet over til sikret gjeld gjennom refinansiering. Denne gjelden vises ikke i gjeldsregistrene i dag, så det får vi ikke svar på før Barne- og familiedepartementet kommer med en utvidelse av gjeldsregistrene, slik vi har bedt om flere ganger, og som også regjeringen har uttalt i Hurdalsplattformen, sier Gry Nergård i Finans Norge.

Figur som viser utviklingen i totalt usikret gjeld pr 011221
Figur som viser utviklingen i antall usikrede lån pr 011221
Figur som viser utviklingen i benyttet rammekreditt pr 011221
Figur som viser utviklingen i ikke rentebærende rammekreditt pr 011221
Figur som viser utviklingen i rentebærende rammekreditter pr 011221
Hele tabellen over utvikling i gjeld 2021

Statistikk fra Norsk Gjeldsinformasjon 

Forklaring til tallene; Hvis et par har usikret gjeld som de er solidarisk ansvarlig for, skal dette beløpet rapporteres inn i sin helhet for begge, og gjelden telles to ganger. I disse tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon er gjeld fra medlåntaker trukket fra, for å gi en mest mulig korrekt utvikling i markedet.

Usikret gjeld: Begrepene som brukes

Nedbetalingslån: Lån hvor det er avtalt en fast nedbetalingsplan med finansforetaket.

Rammekreditt: Kontokreditt eller kredittkort hvor du har fått innvilget en kredittramme, men det ikke avtalt noen nedbetalingsplan. Finansforetaket krever vanligvis at du betaler et minimumsbeløp av totalt utestående ved forfall.

  • Ikke-rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er forfalt til betaling.
  • Rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er betalt ved forfall.

Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall.