Signalisering av renteendringer

Publisert

Etter at Norges Bank torsdag offentliggjorde beslutning om å sette opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, er det stor interesse for om bankene gjennomfører endringer i sine innskudds- og utlånsrenter. Hvordan bankene kommuniserer sine vurderinger, er noe Konkurransetilsynet er opptatt av.

Konkurransetilsynet er opptatt av at bankene ikke skal kommunisere vurdering av fremtidig rentesetting i media, fordi dette kan oppfattes som signalisering til markedet. Dette bidrar til mindre konkurranse i markedet. 

Bankene bør derfor ikke kommunisere forventninger til renteendringer i forkant av at de faktisk gjør endringer. Det vises for øvrig til innlegget fra Konkurransetilsynet i Dagens Næringsliv 22. september.