Rekordhøy fremtidstro til landets økonomi

Kvinne i et kontorlandskap som ser på en mobil. Foto.

Forventningsbarometeret for 3. kvartal viser fortsatt positiv utvikling, og er nå tilbake på samme nivå som før koronakrisen. Troen på landets økonomi neste år har aldri vært høyere. Samtidig er det tegn til at norske forbrukere er noe mer avventende til å øke konsumet fremover, og i stedet velger sparing og nedbetaling av lån fremfor forbruk.

 

2.kvartal 2021

3.kvartal 2021

Hovedindikator

4,5

12,5

Hovedindikator (justert)

4,7

10,9

I siste utgave av Forventningsbarometeret er det særlig to forhold som peker seg ut. Det første er norske forbrukeres syn på landets økonomi neste år som klatrer til det høyeste nivået siden barometerets måling i 1991. I tillegg er også indikatoren for nordmenns forventninger til egen sparing på et nær rekordhøyt nivå over samme periode.

– Forventningsbarometeret gir oss et unikt og spennende innblikk i norske forbrukeres syn på egen og landets økonomi. Målingen for tredje kvartal viser at nordmenn har klokketro på landets økonomi, men velger å utsette høyere forbruk til fordel for økt sparing og nedbetaling av lån, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem enkeltindikatorer som slås sammen til en hovedindikator.

Økende grad av optimisme

I takt med redusert smittesituasjon, gradvis oppmyking i statlige restriksjoner og høyere økonomisk aktivitet har Forventningsbarometeret siden slutten av 2020 gitt tydelige signaler om positiv utvikling i husholdningenes økonomiske forventninger.

Norges Bank varslet i Pengepolitisk rapport 02/2021 at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt opp i september, fra et rekordlavt nivå på null prosent. Sentralbanken la til grunn for rentebeslutningen at husholdningene har spart mye gjennom en lang periode med begrensede forbruksmuligheter, noe som gir rom for økt konsum.

– Den varslede renteøkningen fra Norges Bank kan forklare hvorfor norske forbrukere velger å nedbetale lån fremfor å øke forbruket. Samtidig kan den samlede økningen i nordmenns forbruk fremover bli mindre enn ventet og dermed legge en demper på videre vekst i andre halvår, sier Kreutzer.

Den positive utviklingen i Forventningsbarometeret gjelder for alle aldersgrupper og regioner. Det er særlig den eldste aldersgruppen som viser størst fremgang, og blant de med lavest utdanning. Den eneste enkeltgruppen vi kan finne som er blitt mer negative, er den med de høyeste inntektene.

Størst fremgang på rødgrønn side

Forventningsbarometeret viser positiv utvikling på tvers av det politiske landskapet, men det er størst fremgang på rødgrønn side i dette som er den siste målingen før årets stortingsvalg. Gjennom pandemien har den rødgrønne blokken vært mest negativ, men viser denne gang mest fremgang. Samtidig er det borgerlig side som har høyest andel positive respondenter.

– For første gang siden vi begynte å måle politisk tilhørighet, er respondentene med tilhørighet på den rødgrønne siden mest positive til egen og landets økonomi neste år. Det kan henge sammen med forventninger til høstens stortingsvalg, avslutter Idar Kreutzer.

Figur som viser forventninger til landets og egen økonomi sortert på politisk tilhørighet
For første gang er de rødgrønne mer positive til landets økonomi fremover enn de borgelige.

Målingen for 3. kvartal er i perioden 2.- 6. august 2021.

Forventningsbarometeret 2020/2021

Tabell som viser svarene gruppert på politisk tilhørighet

 

 

3.kvartal
2020

4.kvartal 2020

1.kvartal 2021

2.kvartal 2021

3.kvartal 2021

Hovedindikator
(justert for sesong- og tilfeldige variasjoner)

-11,5

-10,2

-3,4

4,7

10,9

Landets økonomi siste år

-70,3

-72,5

-67,3

- 50,5

- 17,2

Landets økonomi neste år

7,8

-14,6

12.5

36,8

38,7

Større anskaffelser

-6,0

-8,0

1,5

2,6

0,7

Egen økonomi siste år

15,5

14,4

15,6

14,4

19,6

Egen økonomi neste år

24,4

21,0

22,9

19,3

20,8

EU, sesongjustert

-24,6

-26,5

-27,0

-16,3

-13,9

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter, aktuelle saker og arrangementer fra Finans Norge