Oppdaget og informert om feil skatt- og avgiftsgrunnlag

Publisert

Foto: Didrich Stenersen

Næringsorganisasjonen Finans Norge har oppdaget feil knyttet til håndteringen av foreningens medlemskontingent. Dette har medført at Finans Norge ikke har gjennomført riktig beregning av utgående merverdiavgift, og kan ha gitt medlemmene i organisasjonen feil grunnlag for skattefastsettelse.

– Vi oppdaget feilen selv for kort tid siden, og informerte styret, skattemyndighetene og medlemmene så snart vi ble kjent med situasjonen. Feilen ligger hos Finans Norge, ikke hos medlemmene i organisasjonen, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Finans Norge har informert skattemyndighetene og er i dialog med alle medlemmene for å sørge for at riktig skatt og merverdiavgift blir innbetalt.

Rydder opp umiddelbart

– Dette er en beklagelig situasjon, og jeg ser alvorlig på saken. Riktig skatt og merverdiavgift skal naturligvis betales. Vi har engasjert revisor for å gjennomgå regnskapene tilbake i tid, slik at vi kan verifisere riktig grunnlag for merverdiavgift for organisasjonen og skatt for våre medlemmer. Dette rettes opp så fort som mulig, sier Kreutzer.

Har gitt revisor oppdrag

– Våre foreløpige undersøkelser tyder på at det tilbake i tid er lagt til grunn en feil fortolkning av hvilken andel av vår virksomhet som er henholdsvis servicevirksomhet og næringspolitisk virksomhet. Dette har betydning for beregning av utgående merverdiavgift for foreningen, og skatteberegning for medlemmene, sier Kreutzer.

– Revisor har nå startet sin gjennomgang og det er for tidlig å si noe om beløpene. Revisors gjennomgang vil danne grunnlag for retting og innbetaling av riktig skatt og avgift. Beløpene er knyttet til en andel av medlemskontingenten, og vil for hvert enkelt medlem uansett være begrenset og ikke kreve informasjon til markedet.

Finans Norge vil gi informasjon om størrelsen på etterbetalingen så raskt bekreftede tall foreligger.