Ny erfaringsdatabase for brannutredning og -etterforskning

Publisert

Bilde: Brannvernforeningen

Sammen med Kripos har Brannvernforeningen bygget opp databasen Knitre som skal gi bedre utredning og etterforsking av branner. Forsikringsselskapene vil også kunne dra nytte av verktøyet.

– Altfor mange branner forblir uoppklarte. Vi håper Knitre skal bidra til at brannårsaken finnes i flere saker. Dette er viktig både for å redde menneskeliv og materielle verdier, sier spesialrådgiver Kjersti Mehus i Finans Norge. Mehus sitter i styringsgruppa for Knitre.

Databasen Knitre er åpen for politietterforskere, brannvesenet og utredere i forsikringsselskapene. Databasen skal motivere for mer brannetterforskning, bygge opp erfaringsdata og bidra til deling av kunnskap. I tillegg kan erfaringene fra Knitre påvirke det forebyggende arbeidet.

Mer informasjon om databasen Knitre på Brannvernforeningens nettside