Norges Bank publiserer avkastningsindeks og gjennomsnitt for Nowa

Publisert

Norges Bank har begynt å publisere avkastningsindeks og gjennomsnitt for Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average). Nowa er renten på usikrede overnattenlån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Formålet med å tilby slike standardiserte beregninger er å fremme bruken av Nowa som referanserente i finansielle produkter.

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter i Norge har tidligere anbefalt Nowa som anbefalt alternativ i norske kroner. Arbeidsgruppen har samtidig påpekt at det ikke er indikasjoner på at Nibor vil opphøre.

Kapitalisert gjennomsnitt for Nowa publiseres alle virkedager kl. 09.00, og beregnes i referanseperioder på henholdsvis 1, 3 og 6 måneder. Avkastningsindeksen fremstiller akkumulert avkastning basert på Nowa med daglig kapitalisering.

Mer informasjon om avkastningsindeks og gjennomsnitt på Norges Banks nettsider