Kredittkortbruken øker igjen

Foto: jonasginter/AdobeStock

De siste tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon viser at nordmenn har begynt å øke forbruket igjen. Økningen i ikke-rentebærende rammekreditt er på 1 mrd kroner i løpet av siste måned, fra 18,2 mrd til 19,2 mrd kroner pr 1. juli. Forbrukerne har begynt å bruke kredittkortene sine, men den benyttede kreditten har ikke forfalt til betaling ennå.

– Det siste året har det vært begrensninger på reiseaktivitet, restaurantbesøk og andre opplevelser. Så det er veldig naturlig at forbruket øker igjen når samfunnet har åpnet opp, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

Nergård er ikke bekymret for at forbruket øker. Finans Norges forbrukerundersøkelse viser at 8 av 10 husholdninger sier at de kan klare en uventet ekstra utgifter på 20.000 kroner, og det er flere som sier at de tåler en renteøkning på sine lån nå enn det var før pandemien.

– Det er gledelig at så mange forbrukere har bygget seg opp en økonomisk buffer gjennom der siste året, sier hun.

«Kredittkortvett» i ferien

Så lenge forbrukerne bruker kredittkortene sine på en fornuftig måte, mener ikke Gry Nergård at det er grunn til å bekymre seg.

– Det kan imidlertid være lurt å tenke seg litt om før du drar kredittkortet. Ikke bruk mer enn du vet at du kan betale tilbake. Lånet skal tilbakebetales, og det blir dyrt å utsette nedbetalingen.  

Forklaring på nedgang i total usikret gjeld

Den totale usikrede gjelden går ned den siste måneden med 2,8 mrd kroner fra 152,6 til 149,8 mrd. Nedgangen er markant på faktureringskort, både når det gjelder beløp, antall og personer. Dette skyldes hovedsakelig salg av porteføljer mellom finansforetak. Den store reduksjoner vil kunne tilskrives forsinket rapportering fra de som har kjøpt fordringene.

Figur over totalt usikret gjeld
Figur over antall usikrede lån
Figur over benyttet rammekreditt
Figur over ikke-rentebærende gjeld
Tabell over gjeldsutviklingen pr 010721

Statistikk fra Norsk Gjeldsinformasjon

Forklaring til tallene; Hvis et par har usikret gjeld som de er solidarisk ansvarlig for, skal dette beløpet rapporteres inn i sin helhet for begge, og gjelden telles to ganger. I disse tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon er gjeld fra medlåntaker trukket fra, for å gi en mest mulig korrekt utvikling i markedet.

Usikret gjeld: Begrepene som brukes

Nedbetalingslån: Lån hvor det er avtalt en fast nedbetalingsplan med finansforetaket.

Rammekreditt: Kontokreditt eller kredittkort hvor du har fått innvilget en kredittramme, men det ikke avtalt noen nedbetalingsplan. Finansforetaket krever vanligvis at du betaler et minimumsbeløp av totalt utestående ved forfall.

  • Ikke-rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er forfalt til betaling.
  • Rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er betalt ved forfall.

Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall.