Gjerdrum-rapport med viktige svar

Publisert

Foto: Synnøve Bjerved Folkvord/Finans Norge

Finans Norge og Norsk Naturskadepool mener det er en svært viktig rapport som er lagt frem av utvalget som har undersøkt årsaken til skredet.

Det enorme leirskredet rammet Gjerdrum 30. desember 2020 og tok ti menneskeliv.

– Det er viktig å lære av konklusjonen og det er positivt at også ansvarsforholdene vil bli undersøkt av myndighetene fremover. Nå skal vi gå grundig gjennom rapporten, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Manglende sikringstiltak og erosjon

Utvalget konkluderer med at årsakene til skredet var erosjon i en bekk som gjorde at stabiliteten i en bratt skråning ble så redusert at den ikke tålte den våte høsten 2020.

Det regjeringsoppnevnte Gjerdrumutvalget har siden februar i år jobbet med å undersøke årsakene til kvikkleireskredet. Kvikkleireskredet på Gjerdrum er det mest alvorlige kvikkleireskredet som har skjedd i Norge i moderne tid. Skredet førte til evakuering av mer enn 1600 mennesker og enorme materielle ødeleggelser.

Utvalget mener at kunnskapen om erosjon og fare for skred burde ført til erosjonssikringstiltak i nedre del av Tistilbekken der skredet startet, noe som ville redusert risikoen for et kvikkleireskred betraktelig. Utvalget har ikke tatt stilling til hvem som eventuelt hadde ansvaret for å iverksette slike tiltak.

Forsikringsselskapenes rolle

Forsikringsselskapene legger vekt på å hjelpe de skadelidte så godt som mulig. De som bor i sonen som fortsatt er evakuert, har enten fått tilbud om erstatning eller vil få det straks takseringsarbeidet er avsluttet.

Et omfattende rivingsarbeid er i gang i området nå i høst, dette gjelder blant annet en rekke boliger.

– Forsikringsselskapene har i de ni månedene som har gått etter skredet hatt tett kontakt med kundene sine, og dette arbeidet kommer til å pågå i lang tid fremover. Vi er opptatt av de pårørende som har mistet sine kjære, og de som mistet hus og hjem i leirskredet, sier Neverdal i Finans Norge.

Rapport fra Gjerdrumutvalget