Forventningsbarometeret treffer på skifte i forbrukermønster

Et uventet og brått fall i varehandelsindeksen i juli understøttes av Finans Norges og Kantars Forventningsbarometer for tredje kvartal.

Norske forbrukere har rekordhøy forventning til landets økonomi på vei ut av koronakrisen. Det viste Finans Norges og Kantars Forventningsbarometer for tredje kvartal i år.

Undersøkelsen viste samtidig en noe mer avventede holdning til å øke vareforbruket fremover, og i stedet velge sparing og nedbetaling av lån fremfor økt forbruk.

Dette noe overraskende skiftet i forbrukermønsteret ble bekreftet i SSBs varehandelsindeks som viste et brått månedlig fall i juli. Fallet var på hele 3,1%, sammenlignet med en forventning i markedet om en svak nedgang.

Nivået er fortsatt høyt, men det kan være tegn til at varehandelen nå dempes og at konsumet vris mer i retning av tjenester fremover.

Det som er verdt å merke seg er at stemningsindikatorer, slik som Finans Norges Forventningsbarometer, kan være et veldig godt verktøy til å tidlig fange opp et skifte i viktige drivkrefter i økonomien.